Akademik Personel

 

Prof. Dr. Filiz DEMİR
Dekan
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Türkçe) Bölümü


Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nil (AKSOY) KİREÇCİ
Dekan Yardımcısı / Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkan V.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin ÇAKICI ÖZTÜRK
Dekan Yardımcısı / Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

 

 
 
Prof. Dr. Şahin KARASAR
Rektör
Gazetecilik Bölüm Başkanı

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

 

Doç. Dr. Yalçın KIRDAR
Gazetecilik Bölüm Başkan Yardımcısı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Türkçe) Bölümü

 

 

Doç. Dr. Gürdal ÜLGER
e -Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Türkçe) Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Dr. Öğr. Üyesi Aygül ERNEK ALAN
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Türkçe) Bölüm Başkanı

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AYTEKİN
Radyo, Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Dr. Öğr. Üyesi Şenay YAVUZ GÖRKEM
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) Bölüm Başkanı

Özgeçmiş /Curriculum Vitae

Prof. Dr. Gül BATUŞ
Gazetecilik Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Prof. Dr. İsmail KAYA
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Prof. Dr. Zafer KESEBİR
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü (Uzaktan Eğitim)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Prof. Dr. Celal Oktay YALIN
Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Dr. Öğr. Üyesi  Ülkü İlgi ELDEM ANAR
Gazetecilik Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

 

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi EYÜBOĞLU
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

 

Dr. Öğr. Üyesi Kaya ÖZAKGÜN
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae
 

Dr. Öğr. Üyesi Burcu AKKAYA TELCİ
Gazetecilik Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Dr. Öğr. Üyesi Hikmet TOSYALI
Gazetecilik Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Dr. Öğr. Üyesi Erman YÜCE
Gazetecilik Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae


Öğr. Gör. Mustafa KARA
Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae
 

Öğr. Gör. Özgecan KARANCI
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

 

Öğr. Gör. Elif SUNGUR
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Öğr. Gör. Engin TİRE
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Arş. Gör. Dr. Aslı TOSUNER
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Arş. Gör. Dr. Nesrin YARAR
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Eğitim) Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

 

Arş. Gör. Remzi BİLGE
Gazetecilik Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

 

Arş. Gör. Gökçen CIVAŞ
Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Arş. Gör. Ekin Beran EĞÜZ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Türkçe) Bölümü


Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Arş. Gör. Pelin GÜLER
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

   

Arş. Gör. Seda PEKTAŞ
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

 

Arş. Gör. Seçil Işık 
Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Uzman  Hakan EKİNCİ
Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Uzman  Ertürk BULUÇ
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

 

Görevlendirme İle Ders Veren Öğretim Elemanları

 

PROF. DR. ARZU KİHTİR

PROF. DR. ÖZHAN TİNGÖY

DOÇ. DR. ÖZLEM OĞUZHAN

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖVÜNÇ MERİÇ

DR. ÖĞR. ÜYESİ SERHAT YETİMOVA

ÖĞR. GÖR. BUKET AYDIN

ÖĞR. GÖR. MEHMET AYDIN

ÖĞR. GÖR. İNAL AYDINOĞLU

ÖĞR. GÖR. CANER BÜYÜKUĞURLU

ÖĞR. GÖR. PINAR ÇELİK

ÖĞR. GÖR. CÜNEYT R. GÜNGÖR

ÖĞR. GÖR. NESLİHAN KÜLTÜR

ÖĞR. GÖR. UMUT ORMAN

ÖĞR. GÖR. MERVE PORAY

Yrd. Doç. Dr. Erman YÜCE
Gazetecilik Bölüm Başkanı 

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

 

Prof. Dr. Şahin KARASAR
Rektör
Gazetecilik Bölüm Başkanı

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Prof. Dr. Şahin KARASAR
Rektör
Gazetecilik Bölüm Başkanı

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Prof. Dr. Şahin KARASAR
Rektör
Gazetecilik Bölüm Başkanı

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Prof. Dr. Şahin KARASAR
Rektör
Gazetecilik Bölüm Başkanı

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Arş. Gör. Remzi BİLGE
Gazetecilik Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

 

 

Arş. Gör. F. Nesrin YARAR
Halkla İlişkiler Bölümü (Uzaktan Eğitim)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae