Dekanlık

Yönetim:

Dekan Prof. Dr. Filiz OTAY DEMİR
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gülçin ÇAKICI ÖZTÜRK
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nil KİREÇCİ
Fakülte Sekreteri                                   Ebru ARDIÇ

 

Bölüm Başkanları:

Gazetecilik Bölümü Prof. Dr. Şahin KARASAR
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi  Ayşe Nil Kireçci (V.)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Dr. Öğr. Üyesi  Gülseli Aygül ALAN
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce)     Dr. Öğr. Üyesi  Şenay YAVUZ GÖRKEM
e-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doç. Dr. Gürdal ÜLGER
Radyo, Televizyon ve Sinema Dr. Öğr. Üyesi  Hakan AYTEKİN

 

İletişim Bilgileri:

 
 Tel:                                         +90 (216) 626 10 50 / 2705
 Faks:  +90 (216) 626 11 19
 e-posta:  [email protected]
 Web Sayfası:  http://iletisim.maltepe.edu.tr 

 

Dr. Öğr. Üyesi