Staj Belgeleri

İletişim Fakültesi Öğrencileri İçin Zorunlu Staj Süreci

· İletişim Fakültesi öğrencileri 4 sömestreyi tamamladıktan sonra 30 gün süre ile staj yapmakla yükümlüdürler.

· Staj yeri,  öğrencinin kendi girişimleri veya okulun araştırmaları sonucu bulunur ve öğrenciler staj yerlerine yerleştirilir.

· HİT, PRP, GİT, GZT ve RST bölümlerinin öğrencileri sınıf danışmanları denetiminde staj işlemlerini tamamlarlar.

· Öğrencilerden staj yerini kendisi bulmak isteyenler, bu konuda sınıf  danışmanlarına bilgi vererek ilerlemelidir.

· Staj yerleri belirlenen öğrenciler ,”Staj Başvuru Formu” belgesini doldurup sınıf danışmanına teslim edeceklerdir.

· Staj yeri ve başlama tarihi belirlene öğrenci, staj başlangıç tarihinden en az 10 gün önce staj başvuru formu (sayfa sonunda yer almaktadır) ve nüfus kağıdı fotokopisi ile sınıf danışmanına başvurur. Sınıf danışmanı  öğrenciye “Stajyer öğrenci taahhüt formu” doldurtur ve zorunlu staj işlemlerini başlatır. Staj yerine mektup ile öğrencinin staja başlayacağı bildirilir, “stajyer öğrenci değerlendirme formu” mektup ekinde staj veren kuruluşa iletilir. Staj veren kuruluş Staj SGK belgesini görmek isterse, öğrenci bu belgeyi  İdari Mali İşler Daire Başkanlığı'nda görevli Özgür Erbek'ten alabilir.

· Staj bitiminde ilgili iş yerinin dolduracağı “Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu” (sayfa sonunda yer almaktadır) posta ile veya kapalı zarf içinde elden sınıf danışmanına teslim edilecektir.

· Staj boyunca öğrenci, staj yaptığı kurumu, yaptığı işleri, yer aldığı proje görevlerini, olumlu, olumsuz durumları ve staj sonucu elde ettiği kazanımları belirten bir rapor hazırlayarak teslim edecektir.

· Stajın başarılı sayılıp sayılmayacağı, belirtilen belgelerin incelenmesi, staj süresince yapılacak kontroller ve staj dönemi sonunda bölüm kurulunun öğrenciyi davet ederek yapacağı toplantıdan sonra oluşan  görüşlerine göre belirlenecektir. Staj başarısı, mezuniyet için ön koşuldur. 

Öğrenci staj başlangıç ve bitiş tarihlerinde değişiklik olması halinde veya hastalık, kaza vb. nedenlerle staj yapamayacaksa bu durumu acilen danışmanına bildirmelidir.

· Staj için öğrenciler olanak sağlayan kurumlarla görüşmeler yapmak üzere davet edilebileceğinden, kendilerine ait özgeçmişleri hazırlamaları gerekecektir. Özgeçmiş hazırlarken iletişim bilgileri, demografik bilgiler, eğitim bilgileri, becerileri, kurslar, gönüllü görevler, iş deneyimleri belirtilmelidir, fotoğraf eklenmesi de uygun olacaktır.

 

Olası sorularınız için Fakülte Staj Koordinatörü Öğr.Gör.Elif Sungur'a ulaşabilirsiniz [email protected]"

 

Staj yönergesi ve diğer dokümanlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

İletişim Fakültesi Staj Yönergesi

Staj Başvuru Formu

Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu

Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu (İngilizce)