Projeler Hakk覺nda

 

Görsel 襤letiim Tasar覺m覺 bölümü örencileri Bitirme Projesi kapsam覺nda eitim süreçleri boyunca edindikleri teknik, teorik ve pratik bilgiler sonucunda bir ürün ortaya ç覺karmalar覺 beklenmektedir. Bitirme Projesi iki dönemlik bir ders olup, Güz döneminde verilen Bitirme Projesi I kapsam覺nda örenciler bir kavram ve fikirden yola ç覺karak bir görsel iletiim projesi gelitirirler. Örenciler, seçecekleri konu ya da kavrama ilikin yapacaklar覺 arat覺rmalar sonucunda elde ettii verilerden yola ç覺karak dönem sonunda bir proje dosyas覺 olutururlar. Bu dosya örencilerin özgün fikirlerini stratejik boyutuyla beraber deerlendirme ve uygulama esnas覺nda konuya hakimiyet salama f覺rsat覺 sunmaktad覺r. Örenci gelitirdii projenin içeriine ve hedef kitlesine uygun olarak masaüstü yay覺nc覺l覺k ve tasar覺m uygulamalar覺, web, modelleme, animasyon gibi çoklu ortam tasar覺mlar覺n覺n yan覺 s覺ra, fotoraf, sinema, televizyon ve radyo gibi iletiim araçlar覺ndan bir ya da bir kaç覺n覺 seçerek projeyi uygulamaya haz覺r hale getirir. Bahar döneminde ald覺klar覺 Bitirme Projesi II dersinde ise örenciler gelitirmi olduklar覺 proje dosyas覺na uygun olarak ve seçmi olduklar覺 iletiim araçlar覺n覺n temel özelliklerine uygun olarak projelerini uygularlar ve dönem sonunda sergileme, gösterme ya da yay覺mlama aamas覺na getirmi olurlar.