BÖLÜM BAŞKANI

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde; halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarının strateji ve uygulama süreçlerini kapsayan dersler, atölyeler ve projelerle, kuramsal bilgiler ile uygulamayı bir arada yürütebilen, mesleğin ekonomik, etik ve hukuksal yönlerini kavramış çağdaş uygulamacılar yetiştirilmesi amaçlanır. Pazarlama alanının bütünlüğü içinde ele alınan eğitim programı, öğrencileri pazarlama iletişiminin tüm alanlarında görev yapabilecek profesyoneller haline getirmeyi amaçlar.

Teorik ve uygulama derslerinin yanı sıra, bölümümüzde zorunlu olan bitirme projeleri ve staj olanakları, öğrencilerimizin bu çatıyı daha iyi anlamaları ve içselleştirmelerini sağlar. Bölümümüz bünyesinde yer alan Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı bu alanda öne çıkan eğitim anlayışımızın önemli bir göstergesi ve destekleyicisidir.