BÖLÜM BAŞKANI

İngilizce Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde, iş dünyasının en önemli sektörlerinden biri olan halkla ilişkiler ve reklamcılık sektörüne, sektörün ihtiyacı olan tüm bilgi birikim ve deneyimleri kazanmış çağdaş yönetim yaklaşımları ve İngilizce yetkinliğe sahip uzman iletişimciler ve yöneticiler yetiştirmek amaçlanmaktadır.
 
Bölümümüz öğrencileri, birinci ve ikinci sınıflarda; sosyoloji, felsefe, siyaset, sanat, kültür, etik, psikoloji ve ekonomi gibi sosyal bilimlerin temel alanları ve halkla ilişkiler ve reklamcılığın ne olduğu, nasıl otaya çıktığı diğer bilimlerle ilişkileri, üretim süreçleri gibi temel kavramlarını ve tarihsel süreçlerini öğreneceklerdir.  

Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise, uzmanlaşmaya yönelik yaratıcı stratejiler geliştirme, sosyal sorumluluk projeleri uygulamaları, halkla ilişkilerin özel alanları ile ilgili kampanyalar düzenleme ve reklamda metin çözümlemeleri, medya planlaması çalışmaları gibi uygulama ağırlıklı dersler ile günümüz ileri teknolojilerini iyi kullanabilme becerisine sahip olacaklardır.
 
Bölümümüzde, zorunlu olan bitirme projeleri ve staj olanakları, iş yaşamına hazırlanmalarını ve teorik uygulamaları pratiğe dönüştürebilme becerisine ileri derecede hâkim olmalarını sağlayacaktır.


ICSC 2914