Hedef ve G繹revler

Görevimiz ( Misyonumuz)

襤letiim alan覺 içerisinde halkla ilikilerin tan覺m覺n覺 ve yerini belirleyecek bilgi düzeyine sahip, alanda yapt覺覺 ii tan覺mlayabilen, bulunduu çevreye kar覺 sosyal duyarl覺l覺覺 yüksek bireylerin yetimesini salaman覺n yan覺 s覺ra uygulad覺覺 faaliyetlerin teorik alt yap覺s覺n覺n ve yan kavramlar覺n覺n fark覺nda olmay覺 ön gören örenciler yetitirmektir.

Görüümüz ( Vizyonumuz)

Sunum ve ifade becerisine dayal覺 iletiim alan覺n覺, yeni medya kullan覺m覺yla özgün proje tasar覺mlar覺 ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle gelitirerek, halkla ilikiler, reklam ve pazarlama aras覺ndaki s覺n覺rlar覺 belirleyip, sorunlara çözüm öneren, gündemi takip eden bireyler yetitirmek amac覺nda olan bir çizgide ilerlemektedir.

Hedefler

 • 襤letiim alan覺 içerisinde halkla ilikiler, reklam ve pazarlama aras覺ndaki s覺n覺rlar覺 ayr覺t覺ran
 • Pazarlama iletiimi odakl覺 teori ve uygulamalar覺 kapsayan
 • Örencinin yarat覺c覺l覺覺n覺 gelitiren, tasar覺m ve uygulamay覺 destekleyen
 • 襤letiim alan覺na ait çok say覺da kampanyatif uygulama örneklerini incelemeyi hedefleyen
 • Disiplinler aras覺 (sosyoloji, psikoloji, felsefe, antropoloji, siyaset bilimi, iletme, dil bilim) bak覺 aç覺s覺n覺 önemseyen
 • Sosyal sorumluluk projeleri üretebilen ve uygulayabilen
 • Yürütülen projelere ait görselleri üretmeye yönelik
 • Örencinin yaad覺覺 ortam覺n fark覺nda olup gündemi takip etmesine olanak tan覺yan
 • Kendisini iyi ifade edip, sunum yapmas覺na f覺rsat veren, etkileime aç覺k
 • 襤letiim sektörünün problemlerine çözümler sunan ve yeni kampanyatif öneriler getiren
 • Yeni iletiim teknolojilerinin takip edildii ve uygulama alan覺 yarat覺ld覺覺 bir eitim program覺na sahip olmak