Hedef ve G繹revler

Görevimiz ( Misyonumuz)

Medyan覺n toplumsal gücünü kavram覺, disiplinleraras覺 ve etik bir duru gelitirmi, biçim ve içerii etkin bir ekilde bir araya getirebilen bireylerin yetimesine katk覺da bulunmak; medyada sosyal ve toplumsal anlamda daha etik bir programc覺l覺k anlay覺覺n覺n gelimesinde etkin rol oynamak.

 

Görüümüz  (Vizyonumuz)

 

Etik deerleri ve insan haklar覺n覺 destekleyen, her türlü ayr覺mc覺l覺覺n kar覺s覺nda  bir medya anlay覺覺n覺n yayg覺nlat覺r覺lmas覺na katk覺da bulunmak; medya, sivil toplum kurulular覺, sektör ve üniversite ilikilerini güçlendirmek ve toplumsal deiim getirmeyi amaçlayan medya ürünlerinin artmas覺n覺 salamak.

 

Hedefler

           

 •  Arat覺rmac覺, kendini yenileyen ve gündemi takip eden, okuyan ve kendini yazarak ifade eden,
 •  Yarat覺c覺, özgüven sahibi ve kendini topluluk içinde iyi ifade eden
 •  襤nsanlarla iyi ilikiler kurabilme yetenek ve istei ta覺yan, ekip çal覺mas覺n覺n    gücüne inanan,
 • Teknolojiyi yak覺ndan takip edip amaçlar覺 dorultusunda kullanan,
 • Medyan覺n toplumsal anlamda ta覺d覺覺 gücün fark覺nda olan,
 • Görsel-iitsel medyaya eletirel ve sorgulay覺c覺 bak覺 aç覺s覺na sahip,
 • Medyaya disiplinleraras覺 yakla覺m getirebilen,
 • 襤letiim kavramlar覺 ve kuramlar覺 konusunda bilgili,
 • Görsel, iitsel ve yaz覺l覺 medyan覺n tarihsel deiimi ile ilgili bilgi sahibi.
 • Yaad覺覺 çevreye kar覺 ilgili ve analitik gözlem yapabilen ve bunu görsel – iitsel ürünlerin dönütürebilen,
 • Görsel, iitsel ve yaz覺l覺 medyan覺n yap覺m ve yönetimiyle ilgili sürece hakim,
 • Sektörün eksiklerinin fark覺nda olup bunlar覺 olumlu yönde deitirmeyi ve    dönütürmeyi bilen aktör örenciler yetitirmeyi hedefler.