Otel Hastane

Hastane

FAKLTEM襤Z

襤stanbul Maltepe Üniversitesi 襤letiim Fakültesi ça覺n gerek ve yeterliklerine hâkim, bu dorultuda iletiim yakla覺mlar覺 üreten; gerek kiileraras覺 gerekse kitle iletiiminde iletiimcinin ta覺mas覺 gereken toplumsal duyarl覺l覺k ve hassasiyet ölçülerinde hareket eden; arat覺ran, eletiren ve sorgulayan; alan覺nda fark yaratan ve birikimini toplumsal uzla覺 için kullanmaya özen gösteren iletiimciler yetitirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla, sürdürülebilir kar覺l覺kl覺 örenme ortam覺 yaratan bir eitim anlay覺覺 ile etkileim ve disiplinler aras覺 payla覺m覺n üst düzeyde olduu bir eitim yap覺s覺 kurgulayan Fakülte, her biri ulusal ve uluslararas覺 düzeyde önemli bilim ve sanat üretimleri gerçekletirmi akademik kadrosuyla, genç iletiimci adaylar覺n覺 beklemektedir.  

Fakültede Görsel 襤letiim Tasar覺m覺, Gazetecilik, Halkla 襤likiler ve Tan覺t覺m, Radyo, Sinema ve Televizyon alanlar覺nda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde programlar vard覺r. Bu kapsamda, 襤stanbul Maltepe Üniversitesi 襤letiim Fakültesi kuramdan pratie uzanan salam müfredat覺, uzman ve tan覺nm覺 kadrosu, geni uygulama imkânlar覺 ve tüm dünyada geçerli diplomas覺 ile sizleri hayatla buluturmaya haz覺rd覺r.