BÖLÜM BAŞKANI

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde öğrencilere kitle iletişim araçlarına ilişkin kuramsal bilgilerin yanı sıra, görsel tasarım bağlamında uygulamaya yönelik beceriler de kazandırılmaktadır. Eğitimin ilk yıllarında programda ağırlıklı olarak kültür ve toplum bilimlerinin temel kavramlarına ilişkin dersler yer alırken, sonraki yıllarda görsel tasarıma yönelik dersler ağırlık kazanmaktadır. Böylece, çağdaş kültürü özümsemiş öğrenciler, üretim sürecinin uygulama zorluklarını da aşabilecek bilgiyle donatılmaktadır. Verilen eğitimle öğrencilerin görsel iletişim tasarımı ve dijital medya alanında yeterli bilgi birikimine ve deneyime sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde bir yandan internet, diğer yandan sinema-televizyon alanında yaratıcı çalışmalar yapabilecek bir program uygulanması, başka bir ifadeyle, görüntü içeren her araca uygun bir görsel tasarım becerisi geliştirme amacı, programın diğer üniversitelerdeki benzer programlardan temel farkını oluşturur.